0894 568 873
 0888 965 584
 гр. Лом
 ул. „Л. Миланези” № 3
 Работновреме
 8:30 - 17:30

За нас

„Еко Бетон Лом” ЕООД е специализирала в производството на транспортен бетон. Фирмата разполага със собствен автопарк, състоящ се от бетонпомпи и бетоновози. Целта ни е да можем максмално бързо да откликнем на изискванията на нашите клиенти. Бетоновият център се намира в непосредствена близост до пристанището на гр. Лом и разполага със смесител с вместимост 1м3.

Всички продукти, които „Еко Бетон Лом” ЕООД произвежда са сертифицирани от ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА към БАН, който е оправомощен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да извършва оценяване на съответствието на строителни продукти и системи за производствен контрол. Сертфикатът на фирмата е издаден съглasno изискванията, определени в

БДС EN 206:2013+A1:2016

БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017