0894 568 873
 0888 965 584
 гр. Лом
 ул. „Л. Миланези” № 3
 Работновреме
 8:30 - 17:30

Технология

Бетонови разтвори:

Бетонът по свойства се дефинира чрез:

 • Класове по якост на натиск
 • Класове по въздействие (влияние на околната среда върху бетона)
 • Максимален размер на добавъчния материал
 • Съдържание на хлориди
 • Консистенция
 • Плътност (само за лек бетон)

Диаграма бетон, Бетонов възел Лом

 1. Якост на натиск

Основен параметър, по който се определят характеристиките на втвърдения бетон е якостта на натиск. Въз основа на нея бетонът се подрежда по класове: С 12/15 (В15), С16/20 (В20), С20/25 (В25), С25/30 (В30), С28/35 (В30). Якостта на натиск се определя чрез чупене на кубове с точни геометрични размери. В тази връзка „Еко Бетон Лом” ЕООД има сключен договор с акредитирана лаборатория „Технотест” ООД, гр. Враца.

 1. Клас по въздействие на околната среда

Втвърдения бетон трябва да бъде устойчив на различни физико- химични влияния. Този клас се определя от въздействията, на които ще бъде изложен бетона. Освен вида на увреждащото действие се поставя и цифра, която обозначава интензитета на увреждащото влияние – XC 3, XF 2, XA

 1. Без риск от корозия или агресивно действие, неподходящ за външни условия XO
 2. Корозия, предизвикана от карбонизация, когато бетонът съдържащ метал е изложен на влага XC
 3. Корозия, предизвикана от хлориди, различни от тези на морската вода. Когато армираният бетон е в контакт с вода, съдържаща хлориди, вкл. противозавризващи соли, от източници, различни от морската вода XD
 4. Корозия, предизвикана от хлориди от морска вода XS
 5. Когато бетонът е изложен на периодични замръзявания и размразявания XF
 6. Когато бетонът е подложен на химично агресивно действие, което се осъществява в естествени почви и подпочвени води  XA

 

 1. Клас по консистенция

Това е мярка за определяне на стабилността на пресния бетон, а също така и неговата обработваемост.  Консистенцията се определя от правилното съотношение на вложените съставки. Ако консистенцията не е правилна, то бетонът няма да има желаните свойства във втвърдено състояние.

 1. Клас по водонепропукливост

 Чрез този показател се отределя количеството вода, което може да проникне във втърдения бетон

 1. Клас по мразоустойчивост

 По този начин се определят минималния брой цикли на замразяване и размразяване, които трябва да издържи втвърдения бетон.

 1. Химични добавки за бетон

 Дългогодишният ни опит в областта на транспортния бетон ни кара да вярваме, че приготвянето на различни по клас бетонни смеси трябва да бъде съобразено със спецификите на обекта и изискванията на клиента. В тази връзка „Еко Бетон Лом” ЕООД предлага широка гама от химически добавки, които са изпитани върху използваните от нас материали. По този начин успяваме да променим свойствата както на пресния, така и на втвърдение бетон, като напр. обработваемост, начално слягане, висока крайна якост, устойчивост и т.н.