0894 568 873
 0888 965 584
 гр. Лом
 ул. „Л. Миланези” № 3
 Работновреме
 8:30 - 17:30

Ние предлагаме стандартна гама от сертифицирани бетонови разтвори, както и различни видове инертни материали за строителството.
С цел подобряване мразоустойчивостта, водоплътността и якостта на бетонните смеси предлагаме различни видове химически добавки. 

 Бетоновият център се намира в индустриалната част на гр. Лом

Химични добавки за бетон

Дългогодишният ни опит в областта на транспортния бетон ни кара да вярваме, че приготвянето на различни по клас бетонни смеси трябва да бъде съобразено със спецификите на обекта и изискванията на клиента. В тази връзка „Еко Бетон Лом” ЕООД предлага широка гама от химически добавки, които са изпитани върху ….

Виж още…

Стандарт за качество

Всички продукти, които „Еко Бетон Лом” ЕООД произвежда са сертифицирани от ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА към БАН, който е оправомощен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да извършва оценяване на съответствието на строителни продукти и системи за производствен контрол. Сертфикатът на фирмата е издаден съгл. изискванията, определени в …..

Виж Още…